Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 03 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: DELIBALTICA, PHALDIMXIP, PHALCUZOL

( - 27/04/2016,02:11:41) 


 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TT-VPBH ngày 27/04/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

66.VN.2013

DELICINZIA

Hoa Cúc

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations

Theo yêu cầu của chủ sở hữu Bằng bảo hộ GCT

2

10.VN.2013

PHALDIMXIP

Hoa Lan Hồ Điệp

Anthura B.V.

Nicolaas Amoldus Maria van Rosmalen

3

11.VN.2013

PHALCUZOL

Hoa Lan Hồ Điệp

Anthura B.V.

Nicolaas Amoldus Maria van Rosmalen