Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 26 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới theo Quyết định số 438/QĐ-TT-VPBH ngày 20/10/2016

(VPBH - 17/10/2016,04:24:43) 


 

THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TT-VPBH ngày 20/10/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Lý do đình chỉ

1

16.VN.2016

2014_90

J01

Lúa

Viện di truyền Nông nghiệp

 

 

Chưa đóng phí duy trì Bảo hộ giống

 

 

 

 

 

 

 

2

88.VN.2011

20100008

OM6976

Lúa

Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

3

58.VN.2015

2011_10

NẾP VÀNG 1

Lúa

Công ty CP giống Nông nghiệp Việt Nam

4

62.VN.2011

2011_01

NẾP PD2

Lúa

Công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh

5

55.VN.2015

2011_44

Vật tư NA 2

Lúa

TCT CP vật tư Nông nghiệp Nghệ An

6

56.VN.2015

2011_09

N91

Lúa

Phan Hữu Tôn

7

13.VN.2008

20070008

ĐB5

Lúa

Công ty TNHH Nam Dương

8

29.VN.2014

2014_30

SNOCATEC

Hoa Cúc

Floritec Breading B.V

9

27.VN.2014

2013_80

HUẾ SỐ 1 (H1)

Lúa

Lê Đình Hường

10

14.VN.2014

2011_48

RS

Lúa

Công ty CP giống Cây trồng Thanh Hóa

 11

13.VN.2014

2012_79

DT 39 Quế Lâm

Lúa

Đào Thị Thanh Bằng Và Nguyễn Hồng Lam

12

36.VN.2014

2011_12

Nếp 98 (N98)

Lúa

Trung tâm Chuyển giao CN & KN và Công ty CP GCT I

13

01.VN.2014

2013_65

L26

Lạc

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Đậu Đỗ

14

17.VN.2013

2012_88

T7S (dòng bất dục đực)

Lúa

Viện Nghiên Cứu Lúa- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

15

18.VN.2013

2012_87

TH7-2

Lúa

 

16

15.VN.2013

2011_35

ĐT 37

Lúa

Trung Tâm Chọn Tạo, Khảo Nghiệm Giống Lúa, Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Quảng Ninh

17

07.VN.2013

2011_36

Hoa Khôi 4

Lúa

Công ty TNHH Nông nghiệp quốc tế An Việt

18

132.VN.2012

20090053

SAFINA 404

Cà chua

Công ty TNHH phát triển và đầu tư nhiệt đới

19

63.VN.2011

20090045

CALYPSO 134

Mướp đắng

20

64.VN.2011

20090046

ANOVA 27

Mướp đắng

21

65.VN.2011

20090047

JUPITER 25

Mướp đắng

22

66.VN.2011

20090048

DIAGO 26

Mướp đắng

23

121.VN.2012

2011_03

OM5451

Lúa

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

24

47.VN.2010

20080032

Rau Báng

Sung

Hoàng Đình Phi

25

41.VN.2010

20060003

LNS 222

Ngô

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lương Nông

 

         

27

04.VN.2007

6

Việt lai 20

Lúa

Công ty CP Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phỏng