Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 06 giống mới: ĐA1; SƠN LÂM 2; VÌ DÂN; THẦN NÔNG VIỆT 1; ADI668; PP8306

(VPBH - 14/11/2016,11:39:14) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 484/QĐ-TT-VPBH ngày 11/11/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_09

ĐA1

Lúa

Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình

Trần Mạnh Báo

không

20 năm

2

2016_116

SƠN LÂM 2

Lúa

Công Ty CP Công Nghệ Nông Nghiệp DKT

Trần Văn Tứ, Nguyễn Thị Cẩm Tú

không

20 năm

3

2014_10

VÌ DÂN

Lúa

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thương Mại Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thương Mại Quốc Tế

không

20 năm

4

2013_60

THẦN NÔNG VIỆT 1

Lúa

Chu Văn Tiệp

Chu Văn Tiệp

không

20 năm

5

2016_101

ADI668

Ngô

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Nông Nghiệp ADI

Huang Kai Jian và đồng tác giả: Huang Ai Hua; Wu Yong Sheng; Tan Hua; Lu Rong Hua; Wei Xin Xing; Mo Run Xiu; Zou Cheng Lin; Zheng De Bo; Wei Hui; Jiang Wei Ping

không

20 năm

6

2015_83

PP8306

Ngô

Monsanto Technology LLC

Breeding program of Monsanto Thailand  Ltd

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

20 năm