Thông báo / Đóng phí duy trì hiệu lực Bằng
 

Danh sách những công ty đóng phí duy trì hiệu lực bằng

(VPBH - 30/11/2016,04:10:23) 


THÔNG BÁO

Về việc đóng phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật;

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới – Cục Trồng trọt thông báo:

Đề nghị chủ sở hữu có tên trong danh sách kèm theo nộp phí đúng thời hạn và số tiền phải nộp

TT

Số Bằng

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Tên chủ sở hữu

Năm hiệu lực – phí duy trì phải nộp

1

31.VN.2016

2016_20

LIÊN ƯU 362

Lúa

Công Ty TNHH GCT Vạn Xuyên - Quảng Tây - Trung Quốc

03/11/2016 – 03/11/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

2

37.VN.2016

2016_41

DTC6869

Ngô

Công Ty CP Đại Thành

03/11/2016 – 03/11/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

3

48.VN.2016

2015_136

GS55

Lúa

03/11/2016 – 03/11/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

4

45.VN.2016

2015_68

BQ

Lúa

Trần Duy Quý

03/11/2016 – 03/11/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

5

46.VN.2016

2016_107

SƠN LÂM 1

03/11/2016 – 03/11/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

6

24.VN.2016

2016_34

LỘC TRỜI 2

Lúa

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

14/08/2016 - 14/08/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

7

25.VN.2016

2016_35

LỘC TRỜI 5

14/08/2016 - 14/08/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

8

26.VN.2016

2016_36

LỘC TRỜI 6

14/08/2016 - 14/08/2017

(năm thứ 1 = 3 triệu)

9

59.VN.2015

2015_86

KB1

Lúa

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Bắc Ninh

16/01/2016 - 16/01/2018

(năm thứ 1, 2 = 6 triệu)

10

57.VN.2015

2012_52

Tím ngọt 099

Ngô

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

12/12/2016 - 12/12/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

11

151.VN.2012

20100033

Hunter 1.0

Dưa chuột

Eeast West Seed Company Limited

15/9/2016 - 15/9/2017

(năm thứ 5 = 5 triệu)

12

51.VN.2015

2015_109

BREAGREEN

Cẩm chướng

Azienda Agricola Artemisia Di Marina Brea

09/12/2016 - 09/12/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

13

52.VN.2015

2015_04

TBJ3

Lúa

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

09/12/2016 - 09/12/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

14

54.VN.2015

2014_98

DT45

Lúa

Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT

09/12/2016 - 09/12/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

15

35.VN.2015

2012_68

OM6932

Lúa

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

25/09/2016 - 25/09/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

16

36.VN.2015

2013_78

OM9921

25/09/2016 - 25/09/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

17

22.VN.2015

2012_19

OM 8017

16/08/2016 - 16/08/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

18

38.VN.2013

20100045

OM5953

30/09/2016 – 30/09/2017

(năm thứ 4 = 5 triệu)

19

80.VN.2011

20100007

OM8923

24/10/2016 – 24/10/2017

(năm thứ 6 = 5 triệu)

20

39.VN.2015

2014_81

LH12

Lúa

Trung Tâm TNTV, Viện KHNN Việt Nam- Vụ KHCNMT, Bộ NN & PTNT

25/09/2016 - 25/09/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

21

40.VN.2015

2014_96

KIM HỒNG

Dưa hấu

Công Ty TNHH GCT Trung Nông

25/09/2016 - 25/09/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

22

41.VN.2015

2014_97

HOÀNG SA.VN

25/09/2016 - 25/09/2017

(năm thứ 2 = 3 triệu)

23

30.VN.2014

2012_61

Khang Dân 28

Lúa

Công ty Cổ Phần công nghệ cao Hà Phát

21/11/2016 - 21/11/2017

(năm thứ 3 = 3 triệu)

24

26.VN.2014

20100051

THẢO DƯỢC VĨNH HÒA 1

Lúa

Công Ty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa

12/10/2016 - 12/10/2017

(năm thứ 3 = 3 triệu)

25

25.VN.2014

2012_13

BÍ NGHỆ LAI F1

Bí ngô

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Long Hoàng Gia

04/10/2016 - 04/10/2017

(năm thứ 3 = 3 triệu)

26

60.VN.2013

2012_31

P6 đột biến

Lúa

Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

21/12/2016 - 21/12/2017

(năm thứ 4 = 5 triệu)

27

61.VN.2013

2011_32

LC270

Lúa

Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai

21/12/2016 - 21/12/2017

(năm thứ 4 = 5 triệu)

28

21.VN.2013

2013_40

GKG1

Lúa

Trung Tâm Giống Nông - Lâm - Nghiệp Kiên Giang

25/10/2016 – 25/10/2017

(năm thứ 4 = 5 triệu)

29

23.VN.2013

2011_45

Orion

Su hào

 Công ty TNHH thương mại hạt

giống và nông sản Phù Sa

27/09/2016 - 27/09/2017

(năm thứ 4 = 5 triệu)

30

24.VN.2013

2011_46

Worldcol

27/09/2016 - 27/09/2017

(năm thứ 4 = 5 triệu)

31

148.VN.2012

20090051

Caesar 17 (Dưa leo 17)

Dưa chuột

Công ty TNHH phát triển và Đầu Tư Nhiệt Đới

15/09/2016 - 15/09/2017

(năm thứ 5 = 5 triệu)

32

149.VN.2012

20090052

Viva 223 (Dưa leo 223)

15/09/2016 - 15/09/2017

(năm thứ 5 = 5 triệu)

33

96.VN.2011

20090033

LC212

Lúa

Trung Tâm Giống Nông Lâm Nghiệp Lào Cai

02/12/2016 – 02/12/2017

(năm thứ 6 = 5 triệu)

34

81.VN.2011

20090040

VINO 07

Bí Ngô

Công Ty TNHH Việt Nông

24/10/2016 – 24/10/2017

(năm thứ 6 = 5 triệu)

35

82.VN.2011

20070024

Nicotter

Táo

Better 3Fruit N.V

24/10/2016 – 24/10/2017

(năm thứ 6 = 5 triệu)

36

83.VN.2011

20070025

Nicogreen

24/10/2016 – 24/10/2017

(năm thứ 6 = 5 triệu)

37

17.VN.2008

20070020

TH 3-4

Lúa

Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương

05/12/2016 - 05/12/2017

(năm thứ 9 = 7 triệu)

38

18.VN.2008

20060002

TBR-1

Lúa

Công Ty Cổ Phần Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình

05/12/2016 - 05/12/2017

(năm thứ 9 = 7 triệu)

39

03.VN.2007

4

TH 3-3

Lúa

Công ty TNHH Cường Tân

15/09/2016 – 15/09/2017

(năm thứ 13 = 10 triệu)