Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 05 giống mới: SVN1; SVL1; ĐP; OM 9582; NÀNG TIÊN

(VPBH - 10/01/2017,01:54:54) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 01/QĐ-TT-VPBH ngày 06/01/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2016_174

SVN1

Lúa

Công Ty TNHH MTV Giống Cây Trồng Quảng Bình – CTCP Tổng Công Ty Nông Nghiệp Quảng Bình

 Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình

không

20 năm

2

2016_173

SVL1

Lạc

không

20 năm

3

2016_139

ĐP

Lúa

Đặng Đức Ninh

Đặng Đức Ninh

không

20 năm

4

2014_28

OM 9582

Lúa

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hoà

không

20 năm

5

2016_118

NÀNG TIÊN

Lúa

Lê Hùng Lân

Lê Hùng Lân

không

20 năm