Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 02 giống mới: DT80; ĐÀI THƠM 8

(VPBH - 03/03/2017,08:13:11) 


 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 38/QĐ-TT-VPBH ngày 03/3/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

 

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_66

DT80

Lúa

Viện Di truyền Nông nghiệp

Võ Thị Minh Tuyền

không

20 năm

2

2015_27

ĐÀI THƠM 8

Lúa

Công Ty CP GCT miền Nam

Dương Thành Tài và đồng tác giả: Bạch Thị Vững, Huỳnh Minh Nhu

không

20 năm