Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 04 giống mới: CX247; HN92; NẾP HOA HN66; GIỐNG LÚA THUẦN OM9577

(VPBH - 03/03/2017,08:33:13) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 39/QĐ-TT-VPBH ngày 03/3/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_31

CX247

Ngô

Công Ty CP GCT miền Nam

Nguyễn Hồng Ân và đồng tác giả: Đặng Thị Hồng Sơn, Đặng Văn Xuân

không

20 năm

2

2016_54

HN92

Ngô

Công Ty CP GCT Trung Ương

Công Ty CP GCT Trung Ương

không

20 năm

3

2016_163

NẾP HOA HN66

Ngô

Viện Nghiên cứu cây trồng Nông nghiệp Quế Á

Viện Nghiên cứu cây trồng Nông nghiệp Quế Á

Công Ty CP GCT Trung Ương

20 năm

4

2014_27

GIỐNG LÚA THUẦN OM9577

Lúa

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Trung Nghĩa

không

20 năm