Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ 03 giống Lúa: THÁI DƯƠNG 9898; SUPER JASMINE 9999; AN SINH 1399

( - 08/03/2017,03:20:41) 


THÔNG BÁO

Về việc từ chối Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

2016_153

14/11/2016

THÁI DƯƠNG 9898

Lúa

Công ty CP GCT Nha Hố

- Không bổ sung tờ khai kỹ thuật

- Không có bản chính thức tài liệu chứng minh quyền sở hữu

- không có ảnh chụp mẫu giống đăng ký

2016_154

SUPER JASMINE 9999

2016_155

AN SINH 1399