Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: HANA 668: LỘC TRỜI 152 (AGPPS 152)

( - 08/03/2017,04:05:51) 


THÔNG BÁO

Về việc dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 176, Điều 178 và 182 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Từ chối xem xét việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/ Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

2015_42

12/06/2015

HANA 668

Không

Lúa

Lê Thanh Hải

Công Ty TNHH Hạt Giống HANA

Giống lúa HANA 668 và giống lúa LỘC TRỜI 152 (AGPPS 152) khác biệt không rõ ràng với giống biết đến rộng rãi là ADI 168

2015_133

13/11/2015

LỘC TRỜI 152 (AGPPS 152)

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Trại Sản Xuất Giống Hưng Yên

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Trại Sản Xuất Giống Hưng Yên