Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 12 giống mới: ANTHDATAM; ANTHEQIBO; ANTHDUNDAL; GS55R; GIỐNG LÚA THUẦN P15; ĐL102; R 868; DCG 72; DCG 66; NẾP THƠM BẮC HẢI; NẾP N612; N 25

( - 04/04/2017,04:23:55) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 63/QĐ-TT-VPBH ngày 04/04/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Đơn vị

đại diện

Thời hạn hiệu lực

1

2016_27

ANTHDATAM

Hoa Hồng Môn - Anthurium Schott.

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

20 năm

2

2016_28

ANTHEQIBO

3

2016_31

ANTHDUNDAL

4

2016_39

GS55R

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty TNHH GCT Hoa Phong, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Công ty TNHH GCT Hoa Phong, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Công ty cổ phần Đại Thành

20 năm

5

2015_36

GIỐNG LÚA THUẦN P15

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty cổ phần GCT Bắc Giang

Công ty cổ phần GCT Bắc Giang

Không

20 năm

6

2014_95

ĐL102

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty TNHH GCT Đức Lượng

Trần Đình Toàn

Không

20 năm

7

2015_67

R 868

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty cổ phần GCT Miền Nam

Tác giả chính: Dương Thành Tài và đồng tác giả: Bạch Thị Vững, Huỳnh Minh Nhu

Không

20 năm

8

2014_99

DCG 72

Lúa

Oryza sativa L.

Trung tâm nghiên cứu cây trồng Việt Nam – Nhật Bản

Tác giả chính: Phạm Văn Cường và đồng tác giả: Nguyễn Văn Hoan; Nguyễn Thanh Tùng; Tăng Thị Hạnh; Nguyễn Quốc Trung; Vũ Hồng Quảng

Không

20 năm

9

2015_26

DCG 66

Tác giả chính: Phạm Văn Cường và đồng tác giả: Vũ Hồng Quảng

Không

20 năm

10

2013_88

NẾP THƠM BẮC HẢI

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nông nghiêp Bắc Hải

Phạm Tân Hưng

Không

20 năm

11

2015_41

NẾP N612

Lúa

Oryza sativa L.

Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông

Tác giả chính: Nguyễn Xuân Dũng và đồng tác giả: Lê Quốc Thanh, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Việt Hà

Không

20 năm

12

2015_39

N 25

Lúa

Oryza sativa L.

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Tác giả chính: Hà Văn Nhân và đồng tác giả: Nguyễn Thành Luân; Trần Thị Liền; Nguyễn Thị Lý; Phạm Thị Bích; Hoàng Sỹ Tiến

Không

20 năm