Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DIAMOND JUBILEE; HE306; CBN-17

( - 18/04/2017,04:15:13) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_27

05/04/2017

Văn phòng Luật sư Ân Nam

Berryworld Plus Limited

DIAMOND JUBILEE

Cây mâm xôi – Rubus Fruiticocus

17/4/2017

2017_28

11/04/2017

KaneKo Seed Co., Ltd.

HE306

Khoai Lang – Ipomoea batatas (L.) Lam

2017_31

17/04/2017

Không

Trần Mạnh Cường

CBN-17

Cà chua - Lycopersicum esculentum

19/4/2017