Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 05 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: P6 đột biến; KB1; DQ12; PRACHINBURI 2; DEKALB 414

( - 24/04/2017,09:46:55) 


 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TT-VPBH ngày  21/04/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

60.VN.2013

P6 đột biến

Lúa – Oryza sativa L.

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

Hà Văn Nhân

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

2

59.VN.2015

KB1

Công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh

Công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh

3

53.VN.2015

DQ12

 Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Hồng Quang

Phạm Thị Thanh Dung

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

4

19.VN.2009

PRACHINBURI 2

Department Of Agriculture, Ministry Of Agriculture And Cooperative, Thailan

Mrs. Kalaya Kupkanchanakul

Văn phòng luật sư Minh & Chiến

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

5

01.VN.2007

DEKALB 414

Ngô – Zea mays L.

Công  Ty Monsanto Thái Lan - Văn Phòng Đại Diện  Tại TP HCM

Monsanto

Công  Ty Monsanto Thái Lan - Văn Phòng Đại Diện  Tại TP HCM