Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 14 giống mới: HONGYOUNG; HARYEONG; GOUN; JAYOUNG; SAEBONG; GOHA; CHẾ BIẾN 3988; ĐÔNG TRIỀU 166 (ĐT166); ĐÔNG TRIỀU 186 (ĐT186;) DT 40; RYN2009006; ĐINH LĂNG HM-TN; BA KÍCH TÍM HM-QN; SA NHÂN TÍM HM-ĐL

( - 30/05/2017,03:13:01) 


 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 136/QĐ-TT-VPBH và 137/QĐ-TT-VPBH ngày 30/5/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_104

HONGYOUNG

Khoai tây

Solanum tuberosum L.

The Rural Development Administration, Republic of Korea

Park Young Eun và đồng tác giả: Cho Ji Hong, Cho Hyun Mook

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ vàng (GINTASSET)

20 năm

2

2012_102

HARYEONG

Park Young Eun và đồng tác giả: Cho Ji Hong, Cho Hyun Mook

3

2012_101

GOUN

Cho Ji Hong và đồng tác giả: Cho Hyun Mook, Park Young Eun

4

2012_100

JAYOUNG

Park Young Eun và đồng tác giả: Cho Ji Hong, Cho Hyun Mook

5

2012_103

SAEBONG

Cho Ji Hong và đồng tác giả: Park Young Eun, Cheon Chunggi, Cho Kwang Soo

6

2011_51

GOHA

Dâu tây

Strawberry Fragaria L.

Lee, Jong – nam và đồng tác giả: Yae, Byeong-woo; Lee, Eung-ho; Nam, Chun-woo; Im, Ju-sung; Jang, Mun-ok;

Kim, Bok-ja

7

2013_64

CHẾ BIẾN 3988

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty CP GCT Nha Hố

Vũ Xuân Long và đồng tác giả: Đàng Năng Bửu; Nguyễn Minh Nhật, Dương Thị Trâm

Không

8

2015_44

ĐÔNG TRIỀU 166 (ĐT166)

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến; Nguyễn Hải Yến

9

2015_46

ĐÔNG TRIỀU 186 (ĐT186)

Lúa

Oryza sativa L.

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến; Nguyễn Hải Yến

10

2016_98

DT 40

Lúa

Oryza sativa L.

Đào Thị Thanh Bằng

Lâm Quang Dụ

11

2015_25

RYN2009006

Hoa hồng môn

Anthurium Andreanum

RijnPlant IP B.V.

RijnPlant IP B.V.

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

12

2017_04

ĐINH LĂNG

HM-TN

Đinh Lăng

Polycias fruticosa (L.) Harms.)

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp; Công ty CP nông lâm nghiệp và môi trường Việt Nam

Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Phạm Văn Điển; Trần Ngọc Ngoạn; Nguyễn Nghĩa Biên; Ngô Xuân Bình; Phạm Thị Thảo; Nguyễn Mỹ Hải; Trần Thị Tý

Không

13

2017_05

BA KÍCH TÍM HM-QN

Ba kích tím

Morinda officinalis How

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp

Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Trần Văn Điền; Trần Nhọc Ngoạn; Phạm Thị Thảo; Nguyễn Minh Đức; Lê Văn Phúc; Trần Thị Tý; Dương Thị Bích

14

2017_06

SA NHÂN TÍM HM-ĐL

Amomum Longiligulare T.L.Wu

 

Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Phạm Văn Điển, Hoàng Thanh Phúc, Trần Văn Điền, Nguyễn Ngĩa Biên; Nguyễn Mỹ Hải