Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 12 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: BELLAGIO; SCH71985; ĐÔNG TRIỀU 502 (ĐT 502); ĐÔNG TRIỀU 505 (ĐT 505); ĐÔNG TRIỀU 303 (ĐT 303); HG12; HG14; HANA 865; QUANG MINH 88; GIỐNG LÚA THUẦN KJT17; GIỐNG LÚA THUẦN KJT13; GIỐNG LÚA THUẦN KJT12

(VPBH - 08/06/2017,04:13:28) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_49

30/05/2017

Công ty CP CNSH rừng hoa Đà Lạt

Piet Schreurs Holding B.V.

BELLAGIO

Hoa đồng tiền - Gerbera Jamesonii

06/06/2017

2017_50

SCH71985

 Hoa hồng –

 Rosa L.

2017_51

02/06/2017

Không

Công Ty CP GCT Quảng Ninh

ĐÔNG TRIỀU 502 (ĐT 502)

Lúa –

Oryza sativa L.

2017_52

ĐÔNG TRIỀU 505 (ĐT 505)

2017_53

ĐÔNG TRIỀU 303 (ĐT 303)

2017_54

Công Ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

HG12

2017_55

HG14

2017_56

Công ty TNHH hạt giống Hana

Công Ty Hữu Hạn Phát Triển KHKT NN Xin Yu Jia Đại Liên

HANA 865

Ngô –

Zea mays L.

2017_60

06/06/2017

Không

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Quang Minh

QUANG MINH 88

Lúa –

Oryza sativa L.

07/06/2017

2017_39

24/05/2017

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

 GIỐNG LÚA THUẦN KJT17

30/05/2017

2017_40

GIỐNG LÚA THUẦN KJT13

2017_41

GIỐNG LÚA THUẦN KJT12