Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng: DT40

(VPBH - 08/06/2017,02:16:55) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

 

Căn cứ Điều 26 Nghị Định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ tờ khai đăng ký chuyển nhượng Bằng bảo hộ giống lúa DT40 ngày 06/06/2017;

 Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng – Cục trồng trọt chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng  như sau:

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Bên chuyển nhượng

(chủ sở hữu giống cây trồng cũ)

Bên nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu giống cây trồng mới)

2016_98

DT40

Lúa – Oryza sativa L.

Lâm Quang Dụ

Lê Văn Lâm – Giám đốc Công ty CP GCT vật tư nông nghiệp 1