Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

KHÓA ĐÀO TẠO KHẢO NGHIỆM DUS DƯA HẤU

( - 05/07/2017,01:32:38) 


KHÓA ĐÀO TẠO KHẢO NGHIỆM DUS DƯA HẤU

Từ ngày 24/04 đến ngày 28/04/2017 tại Trạm khảo nghiệm Sơn Tịnh, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Miền Trung, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt đã tổ chức khóa đào tạo bảo hộ giống cây trồng và khảo nghiệm DUS với cây trồng được lựa chọn là Dưa hấu. Khóa đào tạo được tổ chức với sự phối hợp với Bộ Nông, lâm, ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), Trung tâm giống cây trồng Naktuinbow – Hà Lan và Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng (UPOV).

Khóa học được chia làm 2 phần: Lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết được trình bày với 16 bài thuyết trình và thực hành 02 ngày tại Trạm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. (Phụ lục 1, đính kèm)

Học viên khóa học: Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Văn phòng UPOV và các cán bộ làm công tác khảo nghiệm DUS của Việt Nam. Nội dung chính được trình bày tại khóa đào tạo gồm:

1. Thủ tục hành chính của Bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

2. Hệ thống khảo nghiệm DUS tại Việt Nam

3. Giới thiệu chung về khảo nghiệm DUS

4. Vai trò của khảo nghiệm DUS, đặc điểm và các tính trạng chức năng

5. Khảo nghiệm DUS Dưa hấu tại Nhật Bản

6. Khảo nghiệm DUS Dưa hấu tại Hà Lan

7. Lập kế hoạch và thủ tục khảo nghiệm DUS Dưa hấu

8. Giới thiệu Quy phạm khảo nghiệm DUS Dưa hấu

9. Giới thiệu các tính trạng cho thực hành khảo nghiệm

10. Hướng dẫn cách chụp ảnh tính trạng của giống

 

Ngoài các nội dung lý thuyết nêu trên được các chuyên gia Việt Nam và nước ngoài trình bày tại phòng họp của Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng miền trung trong 2 ngày, học viên trong khóa học còn thực hành theo nhóm tại trạm khảo nghiệm Sơn Tịnh.

Đây là hoạt động được tiến hành hàng năm từ 2014 lần lượt với các cây trồng lựa chọn tại các trạm khảo nghiệm của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Quốc gia. Hoạt đồng đào tạo này giúp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Việt Nam thông qua việc giới thiệu kinh nghiệm, hướng dẫn các học viên thực hành. Đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực về bảo hộ giống cây trồng nói riêng và hợp tác quốc tế nói chung.