Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 24 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM ngày 10/07/2017

(VPBH - 11/07/2017,09:55:49) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 Đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_57

05/06/2017

Công ty CP GCT Mùa Vàng

Green World Genetics SDN BHD

DG#8

Ngô –

Zea mays L.

05/07/2017

2017_58

Công ty CP giống công nghệ Bách Thảo

King Agrotech Seed Company Limited

BẠCH NGỌT

04/07/2017

2017_59

CẨM TÚ

2017_61

07/06/2017

Không

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Lâm Nghiệp

TRÀ HOA VÀNG HM-ĐT

Trà hoa vàng Hokada - Camelia hakodae Ninh, Tr.

05/07/2017

2017_63

Công Ty CP Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Và MT Việt Nam, Viện NC & PT Lâm Nghiệp

LAN TRẦN TÍM - HM - HG

Lan Trầm Tím -Dendrobium Nestor

2017_72

14/06/2017

Không

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

BẦU SAO LAI F1-DELTA 26

Bầu - Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley.

2017_73

MƯỚP HƯƠNG LAI F1-MELO 59

Mướp hương - Luffa acutangula (L) RoxB.

2017_74

ỚT HIỂM LAI F1-ANDO 70

Ớt - Capsicum anmum L.

2017_75

DƯA LEO LAI F1-GALAXY 79

Dưa chuột - Cucumis sativus L.

2017_76

ỚT HIỂM LAI F1-ANDO 82

Ớt - Capsicum anmum L.

2017_82

20/06/2017

Công ty TNHH Nam Dương

ND502 (Nam Dương 502)

Lúa – Oryza sativa L.

2017_83

ND505 (Nam Dương 505)

2017_84

21/06/2017

Công ty cổ phần Đại Thành

N136

2017_85

26/06/2017

Công Ty CP Công Nghệ Cao Hà Phát

HÀ PHÁT 3

2017_86

27/06/2017

Công Ty CP Giống Cây Trồng Thanh Hóa

TBTH

2017_88

29/06/2017

Công ty TNHH Cường Tân

CS6-NĐ

04/07/2017

2017_128

30/06/2017

Viện Dược Liệu

CHÈ VẰNG - TH

Chè vằng -Jasminum subtriplinerve Blume

2017_129

NÁNG HOA TRẮNG - VDL

Náng hoa trắng -  Crinum asiaticum L.

2017_130

HY THIÊM - VDL

Hy thiêm -  Siegesbeckia orientalis L.

2017_131

RAU ĐẮNG BIỂN - VDL

Rau Đắng Biển -  Bacopa monnieri (L.) Wettst.

2017_132

BÁCH BỘ - TH

Bách bộ -  Stemona tuberosa Lour.

2017_133

CÀ GAI LEO - VDL

Cà gai leo -  Solanum hainanense Hance.

2017_134

BA KÍCH - VDL

Ba kích -  Morinda officinalis How.

2017_79

19/06/2017

Không

Võ Đức Quý

ĐẬU DẦU - KTT

Đậu dầu – Pongamia pinnata Piere

11/07/2017