Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 11 giống mới: BATO 447; SELENA 36; RIO 35; KOZA 34; GỪNG GIÓ HM-BS;LAN KIM TUYẾN HM-LC; LAN KIM TUYẾN HM-HG; DAMHYANG; JUKHYANG; HOÀNG TINH ĐỎ - HM - HG; SATO 449

(VPBH - 11/07/2017,01:31:40) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 220/QĐ-TT-VPBH ngày 10/07/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Đơn vị

đại diện

Thời hạn hiệu lực

1

2014_64

BATO 447

Bầu

Lagenaria siceraria 

Công ty TNHH phát triển và Đầu tư nhiệt đới

Công ty TNHH phát triển và Đầu tư nhiệt đới

Không

20 năm

2

2014_67

SELENA 36

Mướp đắng
Momordica Charantia L.

3

2014_68

RIO 35

Mướp đắng
Momordica Charantia L.

4

2014_69

KOZA 34

Mướp đắng
Momordica Charantia L.

5

2017_07

GỪNG GIÓ HM-BS

Gừng gió

Zingber zerumbet (L.) Sm.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam

Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Đặng Kim Vui, Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Nghĩa Biên, Đỗ Xuân Lân, Vũ Thị Kỹ Liên, Hoàng Lê Thu Hà, Trần Thị Tý

6

2017_09

LAN KIM TUYẾN HM-LC

Lan kim tuyến

Anoectochilus setaceus Blume

Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Trần Văn Điền, Phạm Văn Điển, Nguyễn Thế Hùng, Mai Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Lan, Đào Thanh Tùng, Hoàng Thanh Phúc

7

2017_15

LAN KIM TUYẾN HM-HG

Lan kim tuyến

Anoectochilus setaceus Blume

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Phạm Văn Điển, Nguyễn Thế Hùng, Mai Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Lan, Đào Thanh Tùng, Hoàng Thanh Phúc

8

2017_21

DAMHYANG

Dâu tây

Fragari x ananassa Duch

Damyang-Gun

Lee, Cheol-Gyu

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates)

9

2017_22

JUKHYANG

10

2017_25

HOÀNG TINH ĐỎ - HM - HG

Hoàng tinh đỏ

Polygonatum kingianum Coll. Et Hemsl

Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam

Trần Thị Thu Hà, Bùi Văn Đông, Phạm Văn Điển và đồng tác giả: Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thục Anh, Trần Thị Phương Thảo

Không

11

2014_65

SATO 449

Bầu

Lagenaria siceraria 

Công ty TNHH phát triển và Đầu tư nhiệt đới

Công ty TNHH phát triển và Đầu tư nhiệt đới