Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ĐẢNG SÂM BẮC – ĐSB.050912VDL; ĐƯƠNG QUY TRUNG QUỐC – ĐQTQ.221015; B4.3; CÚC HOA VÀNG

( - 18/07/2017,04:20:59) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_155

05/07/2017

Không

Viện Dược liệu

ĐẢNG SÂM BẮC – ĐSB.050912VDL

Đảng sâm bắc – Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.

13/07/2017

2017_156

ĐƯƠNG QUY TRUNG QUỐC – ĐQTQ.221015

Đương quy Trung Quốc – Angelica sinensis (Oliv.) Diels

2017_157

10/07/2017

Trần Văn Mười

B4.3

Lúa –

Oryza sativa L.

2017_159

11/07/2017

Trịnh Thị Thanh Hương

CÚC HOA VÀNG

Hoa cúc – Chrysanthemum indicum L.