Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng:Nếp N612

( - 19/07/2017,09:23:59) 


THÔNG BÁO

Về dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 832/TB-TT-VPBH ngày 18/07/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Tạm dừng việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Số Đơn

Ngày chấp nhận đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2015_41

20/07/2015

Nếp N612

Lúa – Oryza sativa L.

Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Và Khuyến Nông

Nguyễn Xuân Dũng

Khác biệt không rõ ràng và chắc chắn với  giống lúa NT16