Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống lúa NẾP THƠM BẮC HẢI

( - 19/07/2017,09:28:29) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

 

Căn cứ Điều 26 Nghị Định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ tờ khai đăng ký chuyển nhượng Bằng bảo hộ giống lúa NẾP THƠM BẮC HẢI ngày 17/07/2017;

 Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng – Cục trồng trọt chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng  như sau:

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Bên chuyển nhượng

(chủ sở hữu giống cây trồng cũ)

Bên nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu giống cây trồng mới)

2013_88

NẾP THƠM BẮC HẢI

Lúa – Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp Bắc Hải

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Nông Nghiệp ADI