Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

( - 20/07/2017,11:05:17) 


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì “Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật sở hữu trí tuệ” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thi hành Luật SHTT. Đồng thời chỉ ra các bất cập, hạn chế và đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện từ Văn phòng bảo hộ giống cây trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu một số sở khoa học công nghệ các tỉnh phía Nam, một số doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá, Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tích cực trong việc thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khai thác, bảo vệ tài sản trí tuệ; khuyến khích cạnh tranh lành manh, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ. Luật SHTT thực sự là công cụ pháp lý quan trọng của nước ta trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia trước sức ép của các cường quốc trong quá trình nhập. Các quy định của Luật SHTT đã bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu với xã hội để tạo động lực thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu sáng tạo, sản xuất, kinh doanh. Việc tổng kết, đánh giá lại những bất cập, hạn chế sau 10 năm thi hành Luật SHTT là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển SHTT và sửa đổi Luật SHTT cho phù hợp với thực tiễn trong nước và quốc tế.

Đối với lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng, đến hết 2016 đã có 893 đơn đăng ký với số bằng được cấp là 380 bằng. Những năm gần đây, bảo hộ giống cây trồng đã đóng góp đáng kể cho việc phát triển kinh tế đất nước khi nhiều giống mới với các đặc tính tốt, được ưa chuộng tại thị trường trong nước và quốc tế. Nhờ các đặc điểm này mà nhiều vùng chuyên canh rau, hoa, cây ăn quả và lương thực được hình thành giúp tăng thu nhập cho nông dân trên đơn vị diện tích nhờ khả năng xuất khẩu. Ngoài ra các giống cây trồng mới góp phần thực hiện một số chương trình của Chính phủ hiện nay như: Tích tụ ruộng đất; Tái cơ cấu cây trồng; Sản xuất sản phẩm an toàn; Chuỗi giá trị nông sản.

Tuy nhiên một số hạn chế cần được đúc kết để có thể chỉnh sửa Luật khi có điều kiện như:

- Vấn đề nông dân được giữ giống cho vụ sau trên diện tích đất của mình.

- Khái niệm giống có nguồn gốc cơ bản như trong Luật còn khó hiểu.

- Mức độ xử lý các trường hợp vi phạm;

- Thủ tục hành chính liên quan…

Hội nghị cũng đã chỉ ra những bất cập trong khâu thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung và thảo luận các biện pháp nhằm thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ.