Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: NẾP THƠM BẮC HẢI

( - 21/07/2017,03:22:15) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 239/TB-TT-VPBH ngày 21/07/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Chủ sở hữu giống đã đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2013_88

12/12/2013

Lúa – Oryza sativa L.

NẾP THƠM BẮC HẢI

NẾP THƠM HÙNG VƯƠNG 6

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nông nghiệp Bắc Hải

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Nông Nghiệp ADI

21/7/2017