Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 10 giống mới: BT09, KIM CƯƠNG 111 (MN14-29), CT 286-17-3-2, CT6A-18, CT 385-31-3, NK6410, NK6639, NK6101, HT18, HÀ PHÁT 3

( - 01/08/2017,08:43:52) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 274/QĐ-TT-VPBH ngày 27/07/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Đơn vị

đại diện

Thời hạn hiệu lực

1

2016_46

BT09

Lúa

Oryza sativa L.

Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông

Tác giả chính: Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và đồng tác giả: Lê Quốc Thanh, Phùng Bá Tạo, Nguyễn Xuân Dũng, Phạm Văn Dân, Hoàng Tuyển Phương, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Khương

Không

20 năm

2

2015_56

KIM CƯƠNG 111

(MN14-29)

Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam

Tác giả chính: Dương Thành Tài và đồng tác giả: Bạch Thị Vững , Huỳnh Minh Nhu

3

2015_50

CT 286-17-3-2

4

2015_54

CT6A-18

5

2015_52

CT 385-31-3

6

2017_66

NK6410

Ngô

Zea mays L.

Syngenta Participations AG

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

7

2017_67

NK6639

8

2017_68

NK6101

9

2016_01

HT18

Lúa

Oryza sativa L.

Lê Vĩnh Thảo

Lê Vĩnh Thảo

Không

10

2017_85

HÀ PHÁT 3

Công ty cổ phần công nghệ cao Hà Phát

Đỗ Tường