Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc chỉnh sửa thông tin đăng ký bảo hộ giống cây trồng của giống VD2

( - 07/08/2017,11:14:37) 


THÔNG BÁO

Về việc chỉnh sửa thông tin đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 27/7/2017 của Công ty CP Nông nghiệp và Thương Mại Quốc Tế;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

 Chấp nhận chỉnh sửa thông tin sau:

 

Số đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Chủ sở hữu giống

Ngàychấp nhận sửa đổi

2016_176

Lúa –

Oryza sativa L.

ĐA1

THP16

Công ty CP Nông nghiệp và thương mại Quốc tế

13/01/2017