Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối 50 đơn đăng ký bảo hộ của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Tùng Thiện

( - 08/09/2017,11:29:16) 


 

THÔNG BÁO

Về việc từ chối Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

2017_98

30/6/2017

TT-PT1

Atiso gai – Cynara scolymus L.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Tùng Thiện

Không bổ sung tờ khai kỹ thuật, ảnh chụp mẫu giống và chưa nộp lệ phí thẩm định đơn

2017_99

TT-PT2

Bạch chỉ - Angelica dahurica Benth. Et Hook

2017_100

TT-PT3

Bình vôi – Stephania glabra (Roxb.) Miers

2017_101

TT-PT4

Cát cánh – Platycodon grandiflorum

2017_102

TT-PT5

Địa hoàng – Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch

2017_103

TT-PT6

Đương qui Nhật Bản – Angelica acutiloca (Sieb.et Zucc)

2017_104

TT-PT7

Giảo cổ lam 9 lá – Gynostemma pentaphyllum

2017_105

TT-PT8

Hoàng cầm – Scutellaria baicalensis Georg

2017_106

TT-PT9

Hoàng Liên Gai – Berberis wallichiana DC.

2017_107

TT-PT10

Hoàng Liên ô rôn – Mahonia bealei (Fort.) Carr

2017_108

TT-PT11

Ích mẫu – Leonurus heterophyllus Sw.

2017_109

TT-PT12

Ngưu tất – Achyranthes bidentata Blume

2017_110

TT-PT13

Tam thất – Panax pseudoginseng Wall

2017_111

TT-PT14

Thiên niên kiện – Homalomena occulta L. Schott

2017_112

TT-PT15

Tục đoạn – Dipsacus asper Wall

2017_113

TT-PT16

Hoài sơn – Rhizoma Diosscoreae.

2017_114

TT-PT17

Nghệ đen (Nga truật) – Curcuma aeruginosa Rosc.

2017_115

TT-PT18

Viễn chí – Polygala tenuifolia Willd.

2017_116

TT-PT19

Thảo quả - Amomum tsao-ko crev, et Lem

2017_117

TT-PT20

Ý dĩ – Coxi lachrymal-jobi L.

2017_118

TT-PT21

Kim tiền thảo – Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.

2017_119

TT-PT22

Kim ngân – Lonicera japonica Thumb.

2017_120

TT-PT23

Bá bệnh – Eurycoma longifolia Jack.

2017_121

TT-PT24

Hy thiêm – Siegesbeckia orientalis L.

2017_122

TT-PT25

Diệp hạ châu – Phyllanthus urinaria L.

2017_123

TT-PT26

Bách bộ - Stemona tuberosa Lour.

2017_124

TT-PT27

Mã đề - Plantago asiatica L.

2017_125

TT-PT28

Quế Thanh Hóa – Cinnamomum loureirii Nees

2017_126

TT-PT29

Quế Trung Quốc – Cinnamomum cassia Blume

2017_127

TT-PT30

Tía tô – Perilla ocymoides L.

2017_135

03/7/2017

TT-PT31

Bạch truật – Atractylodes macrocephala Koidz, Asleraceae

2017_136

TT-PT32

Cà gai leo – Solanum procumbens Lour. (Solanum hainanense Hance)

2017_137

TT-PT33

Củ chóc – Typhonium trilobatum (L.) Schott

2017_138

TT-PT34

Câu kỳ tử - Lycium sinense Mill.(Lycium barbarum L. var.sinense Ait)

2017_139

TT-PT35

Đại hồi – Illicium venrum Hook.f., Illiciaceae

2017_140

TT-PT36

Đàn hương trắng – Santalum album

2017_141

TT-PT37

Địa liền – Kaempferia galanga L, Zingiberaceae

2017_142

TT-PT38

Đỗ trọng – Eucommia ulmoides Oliv. Eucommiaceae

2017_143

TT-PT39

Hà thủ ô trắng – Streptocaulon juventas (Lour) Merr.

2017_144

TT-PT40

Hoa hòe – Styphnolobium japonicum (L) Schott, Fabaceae

2017_145

TT-PT41

Hoàng bá – Phellodendron spp. (Phellodendron amurense Rupr; P. Chinense Schneid), Rutaceae

2017_146

TT-PT42

Hương Nhu Trắng – Ocimum gratissimum L, Lamiaceae

2017_147

TT-PT43

Huyền sâm – Scrophularia buergeriana Mig; Scrophularia ningpoensis Hemsl, Scrophulariaceae

2017_148

TT-PT44

Nghệ vàng – Curcuma longa L (Curcuma domestica Lour)

2017_149

TT-PT45

Rau đắng biển – Bacopa monnieri(L.) Wettst, Scrophulariceae

2017_150

TT-PT46

Táo mèo – Docynia indica (Mall.)

2017_151

TT-PT47

Thiên môn đông – Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr (Asparagus lucidus Lindl.); Asparagaceae

2017_152

TT-PT48

Trạch tả - Alisma plantago –aquatica L. Alismatalaceae

2017_153

TT-PT49

Tràm – Melaleuca cajuputi Powel, Myrtaceae.

2017_154

TT-PT50

Xuyên tâm liên – Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall, ex Nees, Acanthaceae