Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 15 giống mới: MASSA 224, VESNA 133, PALOTTA 252, LEVO 448, DƯA HẤU LAI F1 MẬT THANH THANH, SÂM ĐÁ, HỒNG VÂN, CS6-NĐ, CNC1, CNC3, CNC11, ML54, ML232, SÂM NGỌC LINH-QN, B528

( - 06/10/2017,11:13:16) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 353/QĐ-TT-VPBH và 355/QĐ-TT-VPBH ngày 04/10/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2014_73

MASSA 224

Đậu  Cove - Phaseolus vulgaris L.

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Nhiệt Đới

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Nhiệt Đới

Không

20 năm

2

2014_74

VESNA 133

Đậu đũa – Vigna unguiculata subsp. Sesqui pedalis (L.) Verdc.

3

2014_70

PALOTTA 252

Ớt hiểm-Capsicum anmum L.

4

2014_66

LEVO 448

Bầu - Lagenaria siceraria

5

2015_07

DƯA HẤU LAI F1 MẬT THANH THANH

Dưa hấu - Citrullus lanatus (Thunb) 

Matsum et Nakai)

Công ty TNHH giống cây trồng Long Hoàng Gia

Công ty TNHH giống cây trồng Long Hoàng Gia

6

2016_30

SÂM ĐÁ

Nghệ - Curcuma Zingiberaceae

Đinh Thành Chung

Tác giả chính: Đinh Thành Chung và đồng tác giả: Trần Ngọc Cửu

7

2016_111

HỒNG VÂN

Loa kèn đỏ - Hippeastrum sp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị Minh Phượng

8

2017_88

CS6-NĐ

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty TNHH Cường Tân

Trần Văn Cận

9

2016_142

CNC1

Lạc - Arachis hypogea L.

Trung tâm thực nghiệm sinh học Nông nghiệp công nghệ cao – Viện Di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Đồng Thị Kim Cúc và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Lê Thanh Nhuận, Phan Thanh Phương, Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Mai, Lê Quốc Hùng

10

2017_172

CNC3

Tác giả chính: Đồng Thị Kim Cúc và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Lê Thanh Nhuận, Phan Thanh Phương, Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Mai, Lê Quốc Hùng

11

2015_94

CNC11

Lúa –

Oryza sativa L.

Tác giả chính: Đồng Thị Kim Cúc và đồng tác giả: Lê Thanh Nhuận, Trần Thị Loan, Phan Thanh Phương, Nguyễn Thị Thanh Loan, Vũ Hồng Anh, Phạm Thị Uyên, Nguyễn Văn Quang

12

2017_37

ML54

Trung tâm giống nông nghiệp Bình Thuận

Tác giả chính: Nguyễn Văn Bình và đồng tác giả: Trần Thị Vũ Phương

13

2017_38

ML232

14

2017_62

SÂM NGỌC LINH-QN

Sâm Ngọc Linh - Panax vietnamense Ha & Grushv

Trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam

Tác giả chính: Trần Ngọc Bằng và đồng tác giả: Trương Công Quang, Hồ Văn Du, Trần Xuân Huấn

 

15

2017_35

B528

Ngô –

Zea mays L.

Bioseed Research Philipines INC.

Bioseed Research Philipines INC.

Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam