Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 04 giống mới: JONCTION, MT10, GKG9, CXT30

( - 02/11/2017,01:48:38) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 387/QĐ-TT-VPBH ngày 30/10/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

 

2015_87

JONCTION

Xà Lách –

Lactuca sativa L.

Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel B.V.

Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel B.V.

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

 

2013_56

MT10

Lúa –

Oryza sativa L.

Trần Thị Lợi

Trần Thị Lợi

Không

 

2016_131

GKG9

Trung Tâm Giống Nông - Lâm - Ngư Nghiệp Kiên Giang

Nguyễn Trung Tiền

 

2013_39

CXT30

 Tạ Minh Sơn

 Tạ Minh Sơn