Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 16 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: ANTHZUPAP, ANTHCOMEOR, ANTHAHOTO, ANTHUCOEN, ANTHILDIL, ANTHQUODO, ANTHCANYH, ANTHCAMZIP, ANTHOPOC, ANTHINFAM, ANTHIMDAP, CT 286-17-3-2, CT6A-18, MN6R, R998KBL, ĐB18

( - 02/01/2018,02:51:16)  THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-TT-VPBH ngày  29/12/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

41.VN.2013

ANTHZUPAP

Đại hồng môn – Anthurium schott.

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

42.VN.2013

ANTHCOMEOR

3

48.VN.2013

ANTHAHOTO

4

49.VN.2013

ANTHUCOEN

5

47.VN.2013

ANTHILDIL

6

50.VN.2013

ANTHQUODO

7

51.VN.2013

ANTHCANYH

8

44.VN.2013

ANTHCAMZIP

9

52.VN.2013

ANTHOPOC

10

27.VN.2016

ANTHINFAM

Hoa hồng môn – Anthurium andreanum

11

29.VN.2016

ANTHIMDAP

12

77.VN.2017

CT 286-17-3-2

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần GCT miền Nam

Dương Thành Tài

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

13

78.VN.2017

CT6A-18

14

37.VN.2017

MN6R

15

38.VN.2017

R998KBL

16

06.VN.2014

ĐB18

Nguyễn Như Hải