Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 06 giống mới: BẮC HƯƠNG 9, HƯƠNG XUÂN, QUỐC TẾ 1, LĐ11, XOÀI KEO HOÀNG PHÁT, XOÀI KEO HOÀNG HUY

( - 05/01/2018,11:29:11) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 04/QĐ-TT-VPBH ngày 05/1/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

 

2015_149

BẮC HƯƠNG 9

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty CP GCT Trung Ương & Công ty CP giống Nông nghiệp Quốc Tế

Nguyễn Như Hải

Không

20 năm

 

2014_54

HƯƠNG XUÂN

Công ty TNHH GCT miền Trung

Huỳnh Thị Kim Mai

 

2016_175

QUỐC TẾ 1

Công ty CP Nông nghiệp và thương mại Quốc Tế 1

Yuan's seed company limited

 

2017_191

LĐ11

Nhãn - Dimocartpus longan Lour. (Euphoria longan Lour.)

Viện Cây Ăn Quả Miền Nam

Đào Thị Bé Bảy và đồng tác giả: Hồ Thị Ngọc Hải, Trần Thị Oanh Yến, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Minh Châu

 

25 năm

 

2017_160

XOÀI KEO HOÀNG PHÁT

Xoài – Mangifera indica L.

Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

2017_182

XOÀI KEO HOÀNG HUY

Công ty TNHH MTV Hoàng Huy

Nguyễn Khắc Huy