Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 07 giống mới: ĐÔNG TRIỀU 120 (ĐT 120), BELLAGIO, SCH71985, DEKZEHNYA, DEKMEMPHIS, MK668, LY2099

( - 07/02/2018,09:07:16) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 28/QĐ-TT-VPBH ngày 06/2/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2016_49

ĐÔNG TRIỀU 120 (ĐT 120)

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Yến

Không

20 năm

2

2017_49

BELLAGIO

Hoa đồng tiền - Gerbera jamesonii

Piet Schreurs Holding B.V.

Piet Schreurs Holding B.V.

Công ty Cổ phần công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt

3

2017_50

SCH71985

Hoa hồng –

Rosa L.

4

2017_211

DEKZEHNYA

Hoa cúc - Chrysanthemum

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W. Dekker

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

5

2017_212

DEKMEMPHIS

Hoa cúc - Chrysanthemum

6

2017_251

MK668

Ngô –

Zea mays L.

Viện Nghiên Cứu Ngô

Lê Văn Dũng, Ngô Hữu Tình, Phan Mạnh Cường, Lê Thị Dung

Không

7

2017_264

LY2099

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty TNHH Hạt Giống Việt

Công ty TNHH Hạt Giống Việt

Không