Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 13 giống mới: OM18, NC1, NC2, NC4, LAUDINE, CORSICA, ESMEE, ALOUETTE, CAROLUS, VN667, ST22, ST23, ST24

( - 02/03/2018,04:00:20) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 32/QĐ-TT-VPBH ngày 02/3/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_40

OM18

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan

Không

20 năm

2

20100018

NC1

Công ty Cp Tổng công ty GCT Thái Bình

Trần Mạnh Báo

3

20100019

NC2

4

20100020

NC4

5

2017_205

LAUDINE

Khoai tây - Solanum tuberosum L.

Coop. Agrico U.A

Nieder Osterreichische Saatbaugenossenschaft GmbH

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

6

2017_206

CORSICA

Kweek-en Researchbedrijf Agrico B.V

7

2017_207

ESMEE

8

2017_208

ALOUETTE

9

2017_209

CAROLUS

10

2017_250

VN667

Ngô –

Zea mays L.

Viện Nghiên Cứu Ngô

Bùi Mạnh Cường, Ngô Thị Minh Tâm, Ngụy Thị Hương Lan, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Phúc Quyết, Nguyễn Thị Ánh Thu

Không

11

2018_04

ST22

Lúa –

Oryza sativa L.

Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí

Trần Tấn Phương và đồng tác giả: Hồ Quang Cua, Nguyễn Thị Thu Hương

12

2018_05

ST23

13

2018_06

ST24