Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 12 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: PHALBOQOD, PHALCRAZOH, ZANMUGABBANA, CNC11, CNC3, CNC1, HT18, LDA10, TC 11-2, PRACHINBURI 2, LH12, GKG1

( - 15/03/2018,10:09:17) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TT-VPBH ngày  14/03/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

09.VN.2013

PHALBOQOD

Lan Hồ Điệp - Phalaenopsis Blume

Anthura B.V.

Nicolaas Amoldus Maria van Rosmalen

Công ty TNHH Fresh studio Innovations Asia Việt Nam

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

13.VN.2013

PHALCRAZOH

3

65.VN.2013

ZANMUGABBANA

Hoa Cúc - Chrysanthemum

Van Zanten Cuttings B.V.

Van Zanten Cuttings B.V.

4

95.VN.2017

CNC11

Lúa – Oryza sativa L.

Trung Tâm TNSH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Đồng Thị Kim Cúc

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

5

94.VN.2017

CNC3

6

93.VN.2017

CNC1

Lạc  -

Arachis L.

7

83.VN.2017

HT18

Lúa – Oryza sativa L.

Lê Vĩnh Thảo

Lê Vĩnh Thảo

8

39.VN.2017

LDA10

Viện Di truyền Nông nghiệp

Dự án DA15/1999

9

42.VN.2017

TC 11-2

Nguyễn Thị Bính

Nguyễn Thị Bính

10

19.VN.2009

PRACHINBURI 2

Department Of Agriculture, Ministry Of Agriculture And Cooperative, Thailan

Mrs. Kalaya Kupkanchanakul

11

39.VN.2015

LH12

Trung Tâm TNTV, Viện KHNN Việt Nam- Vụ KHCNMT, Bộ NN & PTNT

Hoàng Thị Lan Hương; Nguyễn Thiên Lương

Văn phòng luật sư Ân Nam

12

21.VN.2013

GKG1

Trung Tâm Giống Nông - Lâm - Nghiệp Kiên Giang

Ngô  Đình Thức

Không