Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 27 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: AD08, CURLED MONROE, JUICY PURPLE, SAMBA RICH, TRAVI 158, VINASOY 01-CT, VINASOY 02-NS, SEI NO HAKKOU, SEI NO SHOKOU, SEI PAREIRA SALMON....

( - 04/04/2018,02:57:11) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_225

17/10/2017

Công ty TNHH XNK hạt giống An Điền

Punnatorn Ampantong

AD08

Đậu bắp - Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

02/04/2018

2017_252

28/12/2017

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ  VCCI

Masuda Seed Co., LTD.

CURLED MONROE

Cải xoăn – Brassica oleracea L. convar.Acephala (DC.) Alef.var.sabellica L.

02/02/2017

2017_253

JUICY PURPLE

2017_254

SAMBA RICH

2018_03

16/01/2018

Không

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Trang Việt

TRAVI 158

Mướp hương - Luffa cylindrica (L.) M.Roem.

30/03/2018

2018_08

29/01/2018

Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

VINASOY 01-CT

 

Đậu tương - Glycine max (L.) Merrill)

 

2018_09

 

VINASOY 02-NS

2018_18

07/03/2018

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

Inochio Seikoen Inc

SEI NO HAKKOU

Hoa cúc - Chrysanthemum x morifolium Ramat.

21/03/2018

2018_19

SEI NO SHOKOU

2018_20

SEI PAREIRA SALMON

2018_21

SEI PHEASAN

2018_22

SEI PINCHO

2018_23

SEI SPIETH

2018_24

SEI BILGO

2018_25

SEI COCOON

2018_26

SEI FACET

2018_27

SEI HONEY BEE

2018_28

SEI MCLLOY

2018_29

SEI MYLENE

2018_30

SEI NERVA

2018_38

21/03/2018

Deliflor Royalties B.V.

DLFFIR6

Arie Gerard Post

26/03/2018

2018_39

DLFCHEL3

2018_40

DLFGANA7

2018_32

12/03/2018

Không

Công Ty CP GCT Trung Ương

VS18

Công Ty CP GCT Trung Ương

22/03/2018

2018_33

VS20

2018_36

20/03/2018

Công Ty CP GCT Cửu Long

CỬU LONG 308

Công Ty CP GCT Cửu Long

02/04/2018

2018_37

CỬU LONG 309