Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 06 giống mới: TIỀN HẢI 1, DÒNG MẸ H3A, DÒNG BỐ R068, BONPRI 515, HE306, KR1

( - 04/04/2018,03:04:00) THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 61/QĐ-TT-VPBH ngày 04/4/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2016_76

TIỀN HẢI 1

Lúa – Oryza sativa L.

Lưu Thị Ngọc Huyền

Lưu Thị Ngọc Huyền

Không

20 năm

2

2013_26

DÒNG MẸ H3A

Dương Thành Tài

Trương Quốc Ánh

3

2013_37

DÒNG BỐ R068

4

2017_194

BONPRI 515

Hoa trạng nguyên - Euphorbia pulcherrima

Bonza Botanicals Pty Ltd.

Andrew Bernuetz

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

25 năm

5

2017_28

HE306

Khoai lang - Ipomoea batatas (L.) Lam

Kaneko Seed Co., Ltd.

Makoto Enomoto

Văn phòng luật sư Ân Nam

20 năm

6

2016_181

KR1

Lúa – Oryza sativa L.

Lưu Thị Ngọc Huyền

Lưu Thị Ngọc Huyền

Không