Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng: HANA 668; LỘC TRỜI 152 (AGPPS 152)

( - 19/04/2018,11:00:30) 


THÔNG BÁO

Về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 393/TB-TT-VPBH ngày 18/04/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Tạm chối xem xét cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Số Đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2015_42

HANA 668

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty TNHH hạt giống HaNa

Lê Thanh Hải

Khác biệt không rõ ràng với  giống được biết đến rộng rãi là lúa ADI168

2015_133

LỘC TRỜI 152 (AGPPS 152)

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Trại Sản Xuất Giống Hưng Yên

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Trại Sản Xuất Giống Hưng Yên