Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 05 giống mới: DỀN GAI THS, RAU SAM THS, TBR279, VẬT TƯ-NA6, PHÚC THÁI 168

( - 27/04/2018,01:35:07) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 89/QĐ-TT-VPBH ngày 26/4/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2016_120

DỀN GAI THS

Dền gai - Amaranthus spinosus L., Amaranthaceae.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Không

20 năm

2

2016_121

RAU SAM THS

Rau sam - Portulaca oleracea L., Portulacaceae.

3

2016_125

TBR279

Lúa – Oryza sativa L.

Công Ty CP Tổng Công Ty GCT Thái Bình

Trần Mạnh Báo

4

2017_222

VẬT TƯ-NA6

Tổng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

5

2017_223

PHÚC THÁI 168

Công Ty Cp Tổng Công Ty GCT Thái Bình

Công ty CP Hữu hạn GCT Khoa Hội, Phúc Kiến, Trung Quốc