Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: SÂM ĐÁ

( - 05/06/2018,01:10:45) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TT-VPBH ngày 04/06/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu giống đã đăng ký

Tên khoa học sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2016_30

29/5/2018

Nghệ - Curcuma Zingiberaceae

SÂM ĐÁ

Đinh Thành Chung

Curcuma trichosantha Gagnep.,

04/06/2018