Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 07 giống mới: VINO T04, TRƯỜNG CHINH 01, VINO 568, VINO KALI-B, SEI SISTINA, SEI POOLBALL, HIKARISHINSEIKI

( - 26/06/2018,01:46:48) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 168/QĐ-TT-VPBH ngày 26/6/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_113

VINO T04

Cà chua – Solanum lycopersicum L.

Công ty TNHH Việt Nông

Cao Minh Phương

Không

20 năm

2

2015_118

TRƯỜNG CHINH 01

Bí đỏ - Cucurbita moschata Duch.

3

2015_119

VINO 568

4

2015_121

VINO KALI-B

Bí xanh – Benincasa hispida Thunb.

5

2017_29

SEI SISTINA

Hoa cúc – Chrysanthemum L.

Inochio Seikoen Inc.

Nobuo Ishiguro

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

6

2017_30

SEI POOLBALL

7

2013_27

HIKARISHINSEIKI

Lúa –

Oryza sativa L.

Motonori Tomita

Motonori Tomita

Công ty TNHH chế biến nông sản, thực phẩm xuất khẩu Tường Lân