Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: VẬT TƯ-NA2

( - 11/07/2018,10:12:49) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 193/QĐ-TT-VPBH ngày 10/07/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Đơn vị

đại diện

Lý do cấp lại

1

2014_44

VẬT TƯ-NA2

Lúa – Oryza sativa L.

Tổng Công Ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An

Tổng Công Ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An

Không

Bị mất