Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 03 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: DELIAKARI, ANTHIMODI, ANTHKINAQ

( - 11/07/2018,10:20:16) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-TT-VPBH ngày  10/07/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

20.VN.2014

DELIAKARI

Hoa Cúc - Chrysanthemum

Deliflor Royalties B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

10.VN.2015

ANTHIMODI

Hoa hồng môn –Anthurium andreanum

Anthura B.V.

Jan van Dijk

3

11.VN.2015

ANTHKINAQ

Đại hồng môn –Anthurium schott.