Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 09 giống mới: CLASSITEC, ZANMUBONITA YELLOW, YELCATEC, BẦU SAO F1 - DELTA 25, BÍ ĐỎ F1 - SUPER DREAM 59, BÍ ĐAO F1 - JAVA 68, DT82, DT66, NAM HƯƠNG 4

( - 17/07/2018,09:06:10) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 196/QĐ-TT-VPBH ngày 17/7/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2017_03

CLASSITEC

Hoa cúc –Chrysanthemum L.

Floritec Breeding BV

Floritec Breeding BV

Công ty TNHH Agrivina

20 năm

2

2016_161

ZANMUBONITA YELLOW

Van Zanten Breeding BV

Van Zanten Breeding BV

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

3

2016_145

YELCATEC

Floritec Breeding BV

Floritec Breeding BV

Công ty TNHH Agrivina

4

2016_91

BẦU SAO F1 - DELTA 25

Bầu - Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley.

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Không

5

2016_90

BÍ ĐỎ F1 - SUPER DREAM 59

Bí ngô - Cucurbita maxima Duch

6

2016_89

BÍ ĐAO F1 - JAVA 68

Bí xanh – Benincasa hispida Thunb

7

2018_50

DT82

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Di truyền Nông nghiệp

Võ Thị Minh Tuyền

8

2018_49

DT66

Phan Quốc Mỹ

9

2016_152

NAM HƯƠNG 4

Công ty CP GCT Nông Lâm Nghiệp Thái Bình

Nguyễn Thị Gấm