Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 04 giống mới: BÍ XANH LAI F1 NOVA 209, BƯỞI ĐƯỜNG ĐÀO HD, ĐƯƠNG QUY VDL-01/2017, ĐẢNG SÂM VDL 02/2017

( - 30/07/2018,04:00:58) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 208/QĐ-TT-VPBH ngày 30/7/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2016_15

BÍ XANH LAI F1 NOVA 209

Bí xanh - Benincasa hispida Thunb

Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

Công ty TNHH Việt Nông

Không

20 năm

2

2017_176

BƯỞI ĐƯỜNG ĐÀO HD

Bưởi –

Citrus grandis L.

Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Việt Hà

25 năm

3

2017_70

ĐƯƠNG QUY VDL-01/2017

Đương quy nhật bản - Angelica acutiloba (Sieb.et Zucc) Kitagawa

Viện Dược Liệu

Trần Thị Liên và đông tác giả: Nguyễn Minh Khởi, Trần Minh Ngọc, Lê Văn Giỏi, Tạ Thục Như Anh, Vũ Thị Hồng Trang, Nguyễn Hải Văn, Dương Thị Phúc Hậu, Hoàng Diệu Linh, Trần Thu Thủy

20 năm

4

2017_155

ĐẢNG SÂM VDL 02/2017

Đảng sâm - Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.

Lê Văn Giỏi và đồng tác giả: Nguyễn Minh Khởi, Trần Minh Ngọc, Hoàng Đức Mạnh, Trần Thị Liên, Tạ Thục Như Anh, Nguyễn Hải Văn, Hoàng Diệu Linh, Dương Thị Phúc Hậu, Trần Thu Thủy