Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 07 giống mới: LỘC TRỜI 153, LỘC TRỜI 183, LDA8, NĐ9, 9919C, MAYA PLUS, VDL.ĐAN SÂM - ĐS.DA17

( - 05/09/2018,01:39:08) 


 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 284/QĐ-TT-VPBH ngày 05/9/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_134

LỘC TRỜI 153

Lúa – Oryza sativa L.

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Trại Sản Xuất Giống Hưng Yên

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Trại Sản Xuất Giống Hưng Yên

Không

20 năm

2

2018_141

LỘC TRỜI 183

3

2017_89

LDA8

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Dự án DA15/1999 và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung, Hà Thị Thúy

4

2018_113

NĐ9

Công Ty Cổ Phần GCT Nam Định

Mai Văn Đức và đồng tác giả: Trần Quốc Toản, Nguyễn Đăng Năm, Nguyễn Thị Huê  

5

2017_161

9919C

Ngô –

Zea mays L.

Monsanto Technology LLC

Breeding program of Monsanto Thailand  Ltd

6

2016_119

MAYA PLUS

Xà lách – Lactuca sativa L.

Công Ty TNHH Thương Mại Hạt Giống Và Nông Sản Phù Sa

Trần Cao Đại và đồng tác giả: Khương Như Thép

7

2017_216

VDL.ĐAN SÂM - ĐS.DA17

Đan sâm - Salvia miltiorhiza Bunge

Viện Dược Liệu

Trần Danh Việt và đồng tác giả: Nguyễn Minh Khởi, Trần Minh Ngọc, Đào Văn Núi, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thúy Nga, Nguyễn Bá Hưng