Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: N25

( - 13/09/2018,04:17:06) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-TT-VPBH ngày 12/09/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2015_39

10/9/2018

Lúa – Oryza sativa L.

N25

Viện Cây lương thực & Cây thực phẩm

Công ty TNHH Nông Việt Phát

12/09/2018