Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 22 giống mới theo quyết định 306/QĐ-TT-VPBH ngày 26/9/2018

( - 26/09/2018,11:13:47) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 306/QĐ-TT-VPBH ngày 26/9/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_32

SRL88

Ngô –

Zea mays L.

Công Ty Cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Công Ty Cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Không

20 năm

 

 

2

2015_34

SRL26

3

2015_35

SRL3

4

2015_105

HANA 608

Công Ty TNHH King Agrotech Seed

Lu Fengjin

Công ty TNHH Hạt Giống Hana

5

2015_107

HANA 685

6

2015_108

HANA 691

7

2016_26

HANA 01836

Sanya Fengyuan Agriculture Technology Company

Wang shi jie

8

2016_93

CÀ NÂU CƠM XANH F1 - TLP 888

Cà – Solanum melongena L.

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Không

9

2016_103

D106

Ngô –

Zea mays L.

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Nông Nghiệp ADI

Vũ Văn Liết và đồng tác giả: Phạm Quang Tuân

10

2016_105

D158

Phạm Quang Tuân và đồng tác giả: Vũ Văn Liết

11

2016_110

THANH BẠCH

King Agrotech Seed Company Limited

King Agrotech Seed Company Limited

Công ty Cổ phần giống cây trồng Mùa Vàng

12

2017_80

THÁI NGỌT SỐ 2

Guangxi Zhongmiao High-Tech Agriculture

Wang xiao qing

Công ty TNHH Hạt giống Hana

13

2017_162

G6809Z

Monsanto Technology LLC

Breeding program of Monsanto Thailand  Ltd

Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

14

2017_164

D7984Z

15

2013_55

Thảo dược Vĩnh Hòa 4

Lúa – Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Vĩnh Hòa

Phan Văn Hòa và đồng tác giả: Phan Thị Hào, Phan Thị Loan

Không

16

2016_06

HANA SỐ 7

Công ty TNHH Hạt Giống Hana

Lê Thanh Hải

17

2016_10

HANA 39

18

2016_97

DT19

Trần Duy Quý

Trần Duy Quý và đồng tác giả: Đoàn Thị Thúy

19

2016_146

QP-5

Trần Duy Quý và đồng tác giả: Trần Duy Dương

20

2018_114

LP5

Công Ty Cổ Phần GCT Nam Định

Mai Văn Đức và đồng tác giả: Trần Quốc Toản, Nguyễn Đăng Năm, Nguyễn Thị Huê

21

2018_148

OM11735

Viện Lúa Đồng Bẳng Sông Cửu Long

Nguyễn Thị Ngọc Huê và đồng tác giả: Phạm Thị Mùi, Bùi Thị Thanh Tâm, Lê Thị Mỹ Nhung

22

2018_147

L29

Lạc – Arachis hypogea L.

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Đậu Đỗ - Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

Nguyễn Xuân Thu và đồng tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Đoan, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị Hồng Oanh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Thúy Lương, Tạ Hồng Lĩnh