Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 09 Bằng bảo hộ giống cây trồng: Anthcapbuk ANTHCOZAM; Anthcaszim; Anthconap; ANTHDUBAQ; ANTHDOTXI; ANTHDOXIL; ANTHDUXH; Zanmupapaya

(VPBH - 11/10/2018,11:10:17) 


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TT-VPBH ngày 10/10/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

31.VN.2013

Anthcapbuk

Hoa hồng môn - Anthurium andreanum

Anthura B.V

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

26.VN.2013

ANTHCOZAM

3

30.VN.2013

Anthcaszim

4

27.VN.2013

Anthconap

5

30.VN.2015

ANTHDUBAQ

6

31.VN.2015

ANTHDOTXI

7

32.VN.2015

ANTHDOXIL

8

33.VN.2015

ANTHDUXH

9

53.VN.2013

Zanmupapaya

Hoa Cúc - Chrysanthemum

Van Zanten Cuttings B.V,

Van Zanten Cuttings B.V,