Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: THUẦN VIỆT 9, THANH HƯƠNG, SUNNY 55, ADI 18, JAPODI 01, HƯƠNG SEN 01, DOCHRYLESE, NHÃN TÍM PHONG NẪM

( - 17/10/2018,02:08:29) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_168

4/10/2018

Không

Trung Tâm NCUD Khoa Học Kỹ Thuật GCT Nông Nghiệp Thanh Hóa

THUẦN VIỆT 9

Lúa – 

Oryza sativa L.

12/10/2018

2018_169

Công Ty Cổ Phần GCT Thanh Hóa

THANH HƯƠNG

2018_171

5/10/2018

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới

SUNNY 55

Mướp đắng - Momordica charantia L.

2018_172

8/10/2018

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Nông Nghiệp ADI

ADI 18

Lúa – 

Oryza sativa L.

2018_173

JAPODI 01

2018_174

HƯƠNG SEN 01

2018_175

10/10/2018

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Dümmen Group B.V.

DOCHRYLESE

Hoa cúc –Chrysanthemum L.

2018_176

Không

Trần Văn Huy

NHÃN TÍM PHONG NẪM

Nhãn - Dimocartpus longan L.