Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 06 giống mới: AN SINH 1399, ĐẬU BẮP LAI F1 AD08, STICKY 03, NGÔ NẾP H41, NGÔ NẾP H42, NGÔ NẾP H77

( - 05/11/2018,03:22:58) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 359/QĐ-TT-VPBH ngày 05/11/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2016_155

AN SINH 1399

Lúa –Oryza sativa L.

Công Ty CP GCT Nha Hố

Lưu Văn Quỳnh và đồng tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Tạ Thị Huy Phú

Không

20 năm

2

2017_225

ĐẬU BẮP LAI F1 AD08

Đậu bắp - Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

Punnatorn Ampantong

Punnatorn Ampantong

Công ty TNHH XNK hạt giống An Điền

3

2015_126

STICKY 03

Ngô –

Zea mays L.

Union Prestige Agro Ltd

Union Prestige Agro Ltd

Công ty TNHH Mùa Bội Thu

4

2016_23

NGÔ NẾP H41

Công Ty TNHH MTV GCT Việt Hòa

Vũ Thị Thanh Hoàn và đồng tác giả: Nguyễn Hữu Hòa

Không

5

2016_24

NGÔ NẾP H42

6

2016_25

NGÔ NẾP H77