Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 21 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM ngày 20 tháng 11 năm 2018

( - 21/11/2018,01:52:48) 


Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2018_170

4/10/2018

Không

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội

BƯỞI QUẾ DƯƠNG

Bưởi –

Citrus grandis L

13/11/2018

2018_179

22/10/2018

Công Ty CP Hạt Giống Vàng Thái Bình

HẠT VÀNG 36

Lúa – 

Oryza sativa L.

9/11/2018

2018_181

2/11/2018

Công Ty TNHH Hạt Giống Việt

SMART 555

2018_182

SMART 888

2018_183

AROMA VIỆT 998 (TV998)

2018_184

Đỗ Thanh Tùng

L20A (LỤC HƯƠNG 1378A) DÒNG BẤT DỤC ĐỰC

2018_185

Công Ty CP GCT Trung Ương

VNR1

2018_186

VNR2

2018_187

VNR3

2018_188

VNR4

2018_189

VNR5

2018_190

VNR6

2018_191

VNR7

2018_192

VNR8

2018_193

VNR9

2018_194

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Dümmen Group B.V.

FIDCHRYVERON

Hoa Cúc – Chrysanthemum L.

12/11/2018

2018_195

5/11/2018

Không

Công Ty TNHH Việt Nông

VINO 678

Ngô –

Zea mays L.

2018_196

VINO 688

2018_197

6/11/2018

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Cửu Long

CỬU LONG 555

Lúa – 

Oryza sativa L.

2018_198

7/11/2018

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Sinh Học PCR

TPG1

2018_199

BL12